Kommunen brister i städningen!

PRESSMEDDELANDE 2012-01-25: klicka här för att ladda ned dokumentet. 

I en rapport till Miljö- och hälsoskyddsnämnden den 30/1-2011 konstateras det att det i 15 av 27 (55 %) inspekterade skolor så var städningen i grundskolornas hygienutrymmen eftersatt eller påtagligt eftersatt. I omklädningsrummen är siffran 33 %. Detta är inte acceptabelt.

– Vi moderater vill lyfta fram det förtjänstfulla arbete som ligger bakom rapporten. Vi kan dessvärre konstatera att det som vi påpekat i flera år kring kommunens bristande städstandard, ännu en gång bekräftas, menar Jimmy Baker kommunalråd (M).

Det är många medborgare och föreningar som anser att städstandarden på våra skolor och i våra anläggningar är undermålig. Då flera av våra företrädare och medlemmar har vistats i desamma, så har vi kunnat konstatera att kommunens s.k. lägsta städstandard är för låg. Allmänna utrymmen, toaletter och duschar m.m. ska inte upplevas så motbjudande att våra medborgare inte ens vill använda sig av dessa.

– Vi har drivit den här frågan i flera år, i olika fora. Det senaste svaret vi fick från majoriteten för något år sedan, är att de skulle se till att det skulle bli bättre. Tyvärr så verkar det fortfarande brista någonstans, säger Catarina Ekeståhl (M).

Vi menar dock att en upphandling av kommunens städtjänster under mandatperioden vore det allra bästa. Detta av flera skäl, det första är att det finns andra, mer lämpade aktörer än kommunen att utföra städtjänster, som inte kan sägas vara en kärnverksamhet. Det andra är att en upphandling, utefter särskilt betonade kvalitetsparametrar (där kommunen också kan lägga anbud), kan ge både billigare – och bättre utförda tjänster. Det tredje skälet är att kommunen inte bör konkurrera med de privata företagen inom ett område som detta, då det snedvrider konkurrensen på marknaden. Detta regleras dessutom i ett tillägg i konkurrenslagen . Det fjärde skälet är att Botkyrkabornas skattemedel bör användas på bästa sätt, verksamheten bör även därför prövas i en upphandling, avslutar Jimmy Baker (M).

För mer information, kontakta:

Jimmy Baker
Kommunalråd (M)
jimmy.baker@moderat.se
0701-42 25 00

Catarina Ekeståhl
Ledamot Miljö- och hälsoskyddsnämnden (M)
catarina.ekestahl@moderat.se
0704-88 01 24

Willy Viitala
Politisk sekreterare (M)
willy.viitala@moderat.se
0708-89 18 31