Kommunen bör inte låsa sig vid en organisation, som mottagare av utrangerat material

Motion: (M)
Titel:  Utarbeta en policy för utrangerat kommunalt material
Motionär: Kia Hjelte, Jimmy Baker och Yngve RK Jönsson
Daterad: 2012-03-29
Ladda ned hela motionen här