Kommunen bör införa sommarskola med inriktning för nyanlända.

Motion: (M)
Titel: Utökning av sommarskolan
Motionär: Jimmy Baker och Mattias Franzén
Daterad: 2012-03-29
Ladda ned hela motionen här