Kommundelningsutredningen

Yttrande: (M)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Datum: 2012-03-05
Ärende: 39
Företrädare: Jimmy Baker, Edip Noyan, Anders Peterson, Petja Svensson, Yngve Jönsson, Christina Lundgren
Rubrik: Kommundelningsutredningen (KS/2012:90)

Ladda ned hela yttrandet här