Kommunalskatten bör sänkas 2017

Botkyrka kommun är en stor kommun med en budget som i kronor omsluter ca fem miljarder kronor. Vi skall aldrig uttaxera en högre skatt än vad som är nödvändigt. Kommunens ekonomiska planering skall i första hand säkerställa kvaliteten i välfärdens kärna. Uppstår stora överskott till följd av effektiviseringar och minskade utgifter så är det vår uppfattning att pengarna i rimlig omfattning skall gå tillbaka till medborgarna i form av sänkt skatt. Det är inte sunt att istället låta politiken spendera pengar på sådant som av vissa uppfattas som ”roligt”.

En lägre kommunalskatt är något som kommer alla förvärvsarbetande till del, inte bara i form av mer pengar över i plånboken, utan framför allt som en grundläggande frihetsreform. För varje skatteöre som omfördelas, från politikens händer till skattebetalarnas, ökar friheten.

Genom se över avgifter (som t.ex. införandet av en vigselavgift) och sänka kommunalskatten, i kombination med att vi gradvis nedprioriterar sådant som ligger utanför välfärdens kärna, fortsätter den frihetliga samhällsutvecklingen. Om vissa av Botkyrkas skattebetalare nu efterfrågar t.ex. en konsthall, cirkusföreställningar i Hangaren eller skidspår av konstsnö på Lida – låt dem frivilligt få betala för det istället för att alla ska tvingas att solidariskt stå för det över skattsedeln.

En successivt lägre skattesats sänder dessutom signalen till såväl företag som potentiella inflyttare, att Botkyrka är kommun som förstår vad förvärvsarbetande, goda skattebetalare efterfrågar. Vi måste, på olika sätt, bryta den spiral som vi befinner oss i sedan många år, med sjunkande skattekraft och lägre medelinkomst (jämfört med övriga länet). En lägre skatt är ett av verktygen.

Vi vill därför sänka skatten för 2017, i vårt förslag till budget.