Kommentar med anledning av arrangemang på Lida Friluftsgård

Vi moderater tar avstånd från föreningen Manas Kulturcenter och anser det olyckligt att de anordnar ett arrangemang på Lida Friluftsgård i Tullinge nu på söndag. Det har uppmärksammats att föreningen har kopplingar till turkisk fascism och hyllar öppet bl.a. Grå Vargarnas grundare i olika kanaler.

Då Lida är en allmän plats och sammankomsten som sådan inte förefaller vara tillståndspliktig, så går det inte från kommunens sida stoppa densamma. Vi har förtroende för polisens hantering av frågan framgent, då vi i närtid i Botkyrka har upplevt konflikter och våldsdåd mellan kurdiska och turkiska grupperingar.

Bakgrundsinformation om föreningen: http://expo.se/2017/gra-vargarnas-grundare-hyllades-pa-mote-i-stockholm_7359.html

Bakgrundsinformation om Grå Vargarna: http://www.dn.se/nyheter/gra-vargarna-anklagas-for-hundratals-mord/

Jimmy Baker (M)