Jimmy Baker är nytt kommunalråd i opposition!

PRESSMEDDELANDE 2011-10-28: Klicka här för att ladda ned dokumentet.

Jimmy Baker, Moderaterna, 36 år, ensamstående pappa boende i Tumba, valdes av kommunfullmäktige till nytt oppositionsråd. Jimmy har tidigare varit bl.a. biträdande gruppledare, kretsordförande och 2:e vice ordförande i Utbildningsnämnden. Jimmy ersätter Anders Peterson, som varit Moderaternas gruppledare och oppositionsråd i Botkyrka sedan 2002.

– Jag är stolt över att få möjligheten att leda Botkyrkas största oppositionsparti, men jag är också ödmjuk inför uppgiften att motsvara såväl Botkyrkabornas som de moderata väljarnas förväntningar på mig och mitt parti, säger Jimmy Baker (M), Botkyrkas nya oppositionsråd

– Kommunen står inför stora utmaningar under de kommande åren. Botkyrka skulle behöva en ny giv, där de moderata idéerna får genomslag för att komma tillrätta med exempelvis de låga skolresultaten, kommunens ökande låneskuld, felsatsningarna inom kulturverksamheterna, den ökande trångboddheten och den allt mer ökande segregationen, betonar Jimmy Baker (M).

– I valet 2014 kommer det stå klart för Botkyrkaborna att ett det behövs ett maktskifte, från en socialdemokrati som sedan 1994 har lyckats med att mångdubbla kommunens låneskuld, sett en sjunkande skattekraft varje år och som är villiga att satsa all prestige på ett enda upplevelsekort, avslutar Jimmy Baker (M).

För mer information, kontakta:

Jimmy Baker
Nytt kommunalråd i opposition (M)
jimmy.baker@moderat.se
0701-422 500

Willy Viitala
Politisk sekreterare (M)
willy.viitala@moderat.se
0708-891 831