Jämställdhetsanalys

Jämställt bemötande och jämställda förutsättningar – grunden för en framtid på lika villkor.

En jämställdhetsanalys av flickors och pojkars, kvinnors och mäns villkor inom Botkyrka kommun, av Sara Berggren, hösten 2010.

Ladda ned hela analysen här.