Jämställdhet – på riktigt eller som plakatpolitik?

Vi moderater kunde i Södra Sidan ta del av ett ”Hallå där”-segment med KSO Ebba Östlin (S), med anledning av den internationella kvinnodagen åttonde mars. Ebba vill inte bli gratulerad sade hon, då orättvisorna mot kvinnor överallt består.

Vi kan instämma i detta och är särskilt roade över att Ebba tar upp reformer som rätt till 35 timmar i förskolan för alla barn och behovet av att uppmuntra män att ta mer ansvar för ex. föräldraledighet och VAB. Frågan om att skrota 15h-regeln och införa minst trettio timmar för alla förskolebarn drev Moderaterna i valrörelsen redan 2006. Frågan om att kommunen aktivt ska arbeta med manliga anställdas attityder kring föräldraledighet och VAB har vi drivit i såväl personalutskottet som i våra förslag till budgetar i kommunfullmäktige.

Såväl allt frid och fröjd. Men varför ser vi aldrig Ebba Östlin (S) gå ut och kritisera saker som Botkyrka har infört, alternativt tolererar, företeelser som verkar i direkt konflikt med den svenska jämställdheten?

När kommer hon att riva upp beslutet för separerade badtider utefter kön i badhusen, ett tydligt särkrav från en liten, religiöst konservativ, minoritet? När kommer Ebba ta en tydlig ställning för att jämställdhetssäkra alla föreningsbidrag (som vi i Alliansen drivit) inklusive de så kallade mötesplatsföreningarna (kulturföreningar)? När kommer hon att ta dialogen med fritidsgårdarna som hänvisar tjejerna till ”tjejkväll” på tisdagar och låter grabbarna ha alla andra kvällar? När kommer Socialdemokraterna satsa på idrott för flickor och unga kvinnor, som t.ex. ett ”Dansens Hus” som vi föreslagit?

Eller gäller Ebbas och Socialdemokraternas jämställdhetsideal enbart för vissa grupper medan andra ska tillåtas leva kvar i en gammaldags, patriarkal struktur? Vad är i så fall skälen till detta?

Ska inte jämställdheten gälla alla kvinnor, oavsett ursprung eller tro, Ebba Östlin (S)?
Jimmy Baker (M)