Jämställda upphandlingar

Genom offentlig upphandling kan kommuner och landsting driva jämställdhetsarbetet framåt. SKL har tagit fram en vägledning som klargör de juridiska möjligheterna att ställa jämställdhetskrav vid upphandling enligt LOU och LOV. I rollen som stor inköpare har Botkyrka kommun möjlighet att ställa krav att på att de som levererar varor och tjänster till kommunen också främjar jämställdhet i samhället.

Klicka här för att ladda ner motionen.