Jämlikhetsdata i Botkyrka kommun

Yrkande: (M)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen
Datum: 2016-04-11
Ärende: 81
Företrädare: Jimmy Baker, Kia Hjelte
Rubrik: Jämlikhetsdata i Botkyrka kommun
Klicka här för att ladda ner yrkandet.