Jackpott för markägare – men nitlott för skattebetalarna

I Samhällsbyggnadsnämnden yrkade samtliga allianspartier (och Tullingepartiet) avslag på att köpa loss en bit mark för att möjliggöra byggnationen av Tullinge idéhus. Det är en uppfattning vi moderater står fast vid.

Det handlar i korthet om en bit mark som nu ska köpas för fantasibelopp (per kvadratmeter) som för nuvarande centrumägare egentligen är att betrakta som ”värdelös mark” – utifrån att nuvarande ägare inte kan använda den till någonting.

Kommunen har planmonopol och medger idag inte någon användning. Däremot vill som bekant S+V+MP bygga ett ”idéhus” till bokstavligen vilket pris som helst och då behövs markbiten. Förhandlingssitsen för kommunen blev därefter.

Således är majoriteten villig att sätta sprätt på över fyra miljoner kronor för c:a 600 kvm ”värdelös mark”.

Jackpott för markägaren men nitlott för skattebetalarna.

Värderingarna gjordes av två värderare. Den ena värderingen landade på två miljoner kr, den andra på nästan sju miljoner kr. Då togs en tredje part för en s.k. ”second opinion” som passande lade sig mittemellan; fyra miljoner kr.

Detta vittnar om att marken inte har gått att värdera på ett marknadsmässigt sätt, då den är (som sagt) ”värdelös” för säljaren men är ”nödvändig” för köparen för att kunna förverkliga sitt omtvistade idéhus.

Vi ser hellre att vi i nuläget använder skattebetalarnas pengar på välfärdens kärna; barn, ungdomar och äldre. Lägg hela idéhusprojektet i malpåse.