JA till friskola med svensk-turkisk språkprofil

 

Vi moderater ser positivt på en etablering av en ny skola i fristående regi.

Skolan planeras att lokaliseras till Fittja och ha en tvåspråkig inriktning, svenska och turkiska, och moderaterna är det ENDA partiet i kommunen som röstade JA till att etableringen.

Klicka här för att läsa hela yrkandet.