JA till fler utomhusisbanor

Efter en utredning, initierad via en motion från Anders Peterson (M), har Kultur och fritidsförvaltningen kommit fram till att tre ishallar tillgodoser Botkyrkabornas totala behov av tider för skridskoåkning och/eller ishockey.

Med anledning av att Maxihallen är den ishall som har lägst nyttjandegrad, och dessutom en uråldrig maskinpark i dåligt skick, så är även vi för att Maxihallen omvandlas till en inomhushall för fotboll. Invånarna i de norra kommundelarna har ett mer utbrett intresse för fotboll än ishockey. Därför vill kommunen nu tillsammans med Norsborgs IF anlägga kommunens enda inomhushall för fotboll.

Många fotbollsälskande Botkyrkabor är naturligtvis glada över beslutet -men långt ifrån alla är lika nöjda. Protesterna från exempelvis allmänhetens skridskoåkare har varit många.

För att kunna tillgodose våra medborgares behov av en spontan värdefull fritid även under vinterhalvåret, anser vi moderater att fler konstfrusna utomhusisbanor bör anläggas, som alla skolor, samt barn och vuxna under sin fritid, ska ha en möjlighet att använda. Ishallarnas tider för allmänhetens åkning är begränsade och inbjuder inte till spontan aktivitet.

Var dessa utomhusisbanor ska ligga bör styras efter var dessa efterfrågas, eller där dessa på ett smidigt sätt kan nås (med bil/parkeringar och kollektivtrafik).