Ja till detaljplanen Tornet 4 i Norsborg

Yrkande: (M)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Datum: 2012-05-07
Ärende: 87
Företrädare: Jimmy Baker, Edip Noyan
Rubrik: Tornet 4 i Norsborg – Antagande av detaljplan samt budget för genomförande (KS/2012:212, KS/2012:174)

Ladda ned hela yrkandet här