INTERPELLATION: Tryggheten kring våra förskolor efter stängning

Vi har nåtts av uppgiften att kriminella gömmer narkotika på förskolegårdar/i anslutning till förskolor. Utöver det används ofta förskolegårdar som platser för allmänt ”häng” med nedskräpning och vandalisering som tråkiga konsekvenser. Glaskross, kanyler och liknande förekommer.

I ett sammanhang jag nyligen befann mig i genomfördes en dragning av den nyligen framtagna EST-rapporten för 2020. I denna kan man på en karta se var och när brott har begåtts. Dessutom kompletteras kommundelsbilderna med vad som är de specifika problemen inom respektive kommundel.

En del som var oroande i detta och som berör Utbildningsnämnden var uppgiften att kriminella gömmer narkotika på förskolegårdar/i anslutning till förskolor. Utöver det används ofta förskolegårdar som platser för allmänt ”häng” med nedskräpning och vandalisering som tråkiga konsekvenser. Glaskross, kanyler och liknande förekommer.

Detta är förstås något vi skyndsamt behöver komma till rätta med. I vår M-budget för 2021 kunde alla se förslaget att vi vill installera IR-kameror kopplade till ljudsignaler på våra förskolegårdar. Frågan om att sätta upp kameror vid olika skollokaler har vi moderater drivit i åratal före det, men då har det handlat om mer traditionell kameraövervakning.[1]

Mina frågor till ordföranden:

  1. Känner du till problemet kring att narkotika göms i förskolemiljöerna och vad gör Utbildningsförvaltningen för att förhindra detta?
  2. Om ja, vad har du vidtagit för vidare åtgärder så att kommunen och Mittenmajoriteten samlat försöker stävja detta?
  3. Är du villig att titta närmare på det som vi föreslagit i vår M-budget kring uppförandet av IR – kameror med ljudsignaler (kanske på ett antal pilotförskolor)?
  4. Är det inte dags nu att Mittenmajoriteten antar Moderaternas förslag om att inrätta och finansiera flera teams med ambulerande ordningsvakter, för en ökad trygghet?

Willy Viitala (M)

[1] Uppförandet av kameror vid de mest otrygga skollokalerna (dock utan ljudsignal) motionerade SD först om, i februari 2011.