Interaktiva pekplattor på våra förskolor

Vi menar på att införandet av interaktiva pekplattor i förskolan skulle medföra en stimulerande pedagogik. Som ett kompletterande verktyg främjar den så väl lek som bildskapande, språkutvecklingen som samspelet mellan barnen. En pekplatta anser vi således inte ska ses som något negativt, utan som ett verktyg som, för dagens barn, kan bli lika självklart i vardagen som papper och penna.

Då läsplattan har en lägre inlärningströskel än t.ex. en dator, så ser vi även att pekplattan kan komma att bli ett populärt arbetsredskap bland pedagogerna, som kanske i flera fall ser datorn som något onödigt krångligt. Vi vill givetvis inte avskaffa papper och penna, alla barn ska kunna skriva för hand, men det är dags att ta ytterligare ett steg mot IT-samhället.

Dessutom kan en pekplatta fungera bättre som verktyg för barn med vissa typer av dyslexi (eller för personer som är analfabeter, t.ex. nyanlända) , t.ex. finns det flertalet appar för Ipad:s som är framtagna för just det hindret.

Flertalet kommuner har redan, med goda resultat, infört pekplattan i förskolan, som exempelvis Nacka, Sollentuna, Gnesta, Falkenberg och Östersund.

I Rättviks Kommun genomförs just nu ett projekt som heter ”Nästa generations lärande”. Syftet är bl.a. att se hur modern teknik kan stödja lärandet hos barn och ungdomar i förskolan och skolan. Ett sådant projekt är något som även vi i Botkyrka kommun borde kunna genomföra. I ett första steg är det rimligt att några förskolor blir pilotprojekt. Om resultaten visar sig vara goda så bör satsningen successivt genomföras över hela kommunen.