Inrätta kommunala trygghetsteam.

Brottstatistiken för Botkyrka, under drygt tjugo år, talar sitt tydliga språk. Allvarliga brott, som exempelvis misshandel, våld mot tjänsteman, bilbränder, våldtäkter samt alkohol- och narkotikabrott har ökat markant, i vissa fall mångdubblats. Kommunen behöver nu ta nya tag, i syfte att stävja vardagsligister, förortshuliganer likväl som att vara ett ständigt störande moment för vänsterautonoma extremister!

Klicka här för att ladda ner motionen.