Inrätta kommunala tjänster för skräpplockning

ikon_yrk2Yrkande: (M)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen
Datum: 2009-02-02
Ärende: 33
Rubrik: Svar på medborgarförslag – Inrätta kommunala tjänster för skräpplockning, klotterborttagning och sandsopning (KS/2007:197)

Ladda ned hela yttrandet här