Inrätta en mötesplats för äldre i Norra Botkyrka

I Tumba finns en mycket väl fungerande och välbesökt mötesplats för äldre. Här finns faciliteter som gym, ljusrum, bassäng med mera. Det behövs en liknande mötesplats i Norra Botkyrka!

Det finns också en mötesplats i Vårsta som fungerar bra och som är välbesökt.

I båda fallen finns föreningar och volontärer som sköter verksamheten och i Tumba finns en anställd. Tidigare gjordes ett försök med en mötesplats för Norra Botkyrka, då i Hallunda. Den tynade bort av olika skäl.

Vi är övertygade om att det finns förutsättningar för en mötesplats även i Norra kommundelen. Visserligen finns många föreningar som driver verksamhet för äldre med olika inriktning, som kulturellt, etniskt eller religiöst.

Men det finns naturligtvis många som inte tycker sig tillhöra någon av ovan uppräknade föreningar, många som tycker att det är långt, besvärligt och dyrt att ta sig till Tumba exempelvis.

Det borde finnas ett underlag för en mötesplats, en mötesplats med egen inriktning, med en anställd som håller ihop det hela och med en för ändamålet lämplig lokal. Där naturligtvis volontärer bör kunna anlitas som medhjälpare.

Kia Hjelte (M)