Inrätta en likabehandlingskommitté

Det är av yttersta vikt att vi står upp mot intoleranta strömningar i såväl vår kommun, som utanför dess gränser. Idéer som bär med sig assimilering och nedtryckandet av andra kulturer, religioner eller sexuella läggningar måste motverkas och förebyggas.

Klicka här för att ladda ner motionen.