Inrätta en kommunal äldreombudsman

Äldreomsorg (hemtjänst, vård-och omsorgsboende, och andra former av omvårdnad och service till äldre personer) är en av kommunens kärnverksamheter, precis som exempelvis skola och barnomsorg. Den dag när vård, omsorg och hjälp behövs i en människas liv ska den vara av god kvalitet och ges med omtanke av kunnig biståndsbedömare och vårdpersonal.

Klicka här för att ladda ner motionen.