Inrätta en äldreombudsman

Inrätta en ”Äldreombudsman”

– för ökad värdighet och kvalitet!

Äldreomsorg (hemtjänst, vård-och omsorgsboende, och andra former av omvårdnad och service) är kommunala kärnverksamheter, precis som exempelvis skola och barnomsorg.

Klicka här för att läsa hela flygbladet.