Inled förhandlingar med SL om fler infartsparkeringar!

Bristen på parkeringsplatser tvingar Botkyrkabor att ta bilen framför att åka kollektivt. Fler parkeringsplatser i anslutning till våra pendeltågs- och tunnelbanestationer skulle göra det möjligt för fler pendlare att resa mer klimatsmart. 

Biltrafiken och konsekvenserna av densamma står idag för en stor del av de miljöproblem vi har i Stockholmsområdet. Varje dag bidrar troligen hundratals Botkyrkabor till detta i onödan, trots att många kanske hellre skulle vilja resa mer klimatsmart.

I kommunen är kollektivtrafiken, för de som inte bor så kollektivtrafiknära, inget bra alternativ till bilen. Däremot finns det pendeltågs- och tunnelbanestationer som dessa personer skulle kunna använda sig av – om det hade funnits bättre parkeringsmöjligheter i anslutning till stationerna. Vore det inte bättre att möjliggöra för våra medborgare att delvis kunna åka kollektivt istället för att tvingas åka bil hela sträckan?

Dels skulle detta bidra till mer hållbar utveckling, vilket är i enlighet med Botkyrkas ambitioner, men även till att öka valfriheten för de människor som idag tvingas resa med bil. Utöver miljöaspekten är det dessutom mer trafiksäkert att åka tåg än att ta bilen. Vi kan samtidigt minska trafikvolymerna på våra vägar.

Kommunens företrädare träffar löpande SL och landstinget för samtal och avstämningar. Det är dags att gå från ord till handling. Vi bör inleda förhandlingar med SL och landstinget om skapa fler infartsparkeringar, med olika lösningar, på ett flertal platser.

Vi vill låta utreda:

1) Möjligheten att bygga ett P-däck ovanpå den befintliga infartsparkeringen i Tullinge C, utreda en betallösning, samt utreda bommar in/utpassage med SL-kort

2) Möjligheten att bygga ett P-däck ovanpå den befintliga infartsparkeringen vid Tumba C, utreda betallösning, utreda bommar för in/utpassage med SL-kort, samt utreda möjligheten att gräva ned en våning med parkeringar och skapa två våningar med bostäder ovanpå dessa

3) Skapandet av en infartsparkering i Vårsta C, samt utreda matartrafik med bussar till/från Tumba C under rusningstiderna

4) Möjligheten att öppna upp berget vid Alby C igen, där finns det redan ett 70-tal parkeringsplatser bakom en igensvetsad dörr