Inled förhandlingar med SL om fler infartsparkeringar

Bristen på parkeringsplatser tvingar många Botkyrkabor att ta bilen framför att åka kollektivt. Fler parkeringsplatser i anslutning till våra pendeltågs- och tunnelbanestationer skulle göra det möjligt för fler pendlare att resa mer klimatsmart.

Klicka här för att ladda ner motionen.