Inget idéhus i Tullinge

Det var med glädje och en viss överraskning som beskedet, om att det inte blir något idéhus i Tullinge, togs emot i oppositionen på måndagen den 22/3. Så sent som i mars förra året återremitterade Alliansen och Tullingepartiet ärendet.

Moderaternas motstånd i frågan kan dateras tillbaka till november 2011, då vi i kommunstyrelsen ifrågasatte det som då även kallades för ”kulturhus” i Tullinge. Vi har konsekvent menat att även om ett idéhus förvisso kulle kunna vara trevligt, så finns det andra prioriteringar som bör ligga högre.

En andra, kommunalt medfinansierad pendeltågsuppgång i Tullinge, en fråga som vi har drivit sedan 2013, är en sådan prioritering. Men även investeringar i skolor, äldreboenden och gator och vägar måste gå före.

Tullingepartiet, vill gärna framhäva sitt motstånd mot idéhuset, men så sent som förra året (och i sin skiss över en önskad utveckling av Tullinge C) pekade man ut alternativa platser för idéhuset.

Vi har hela tiden sagt till majoriteten att kostnadskalkylerna inte skulle hålla. Det visade sig att vi hade rätt. Vi har hela tiden framhärdat att andra investeringar bör prioriteras framför idéhuset, vilket nu ser ut att bli fallet. Vi har ständigt påvisat att det är ett kompakt motstånd mot idéhuset från Tullingeborna själva och ett mycket svalt engagemang från övriga Botkyrkabor, vilket majoriteten till sist verkat har insett.

Men, sammanfattningsvis är det klokt av majoritetens nya KSO, Ebba Östlin, att ta till sig argumenten från otaliga Tullingebor och den samlade oppositionen i en såpass prestigeladdad fråga. Det tackar vi för.

Jimmy Baker (M)