Ingen integration utan värderingar

Sverige ska fortsatt vara ett öppet land för människor på flykt. Men det kan inte vara en kravlös gemenskap, där alla kan göra precis vad dom vill. Vi har svenska lagar och vi har även svenska värderingar kring jämställdhet som alla måste följa.

Man har skyldighet att utbilda sig, lära sig språket, göra rätt för sig och betala skatt. Ingen ska kräva att någon ger upp sina traditioner (så länge de inte bryter mot svensk lag), men det finns värden vi inte kan kompromissa om. Gillar man inte att kvinnor är lika mycket värda, eller att barn har rättigheter, ja, då kanske Sverige inte är rätt land.

Alla de nyanlända Botkyrkabor som har fått uppehållstillstånd behöver förstå att de behöver anpassa sig till våra lagar och värderingar. Vi kan inte acceptera parallella samhällen och lagar. Vi bör aldrig tolerera ex. månggifte, könsstympningar, hedersförtryck eller slöjor på flickor i skolan. Vi kan inte heller låta nyanlända gå före i bostadskön och kommunen ska inte köpa bostadsrätter.