Inga TV-spel på biblioteken

ikon_dokument1c7Motion: (M)
Titel: Inga lån av multimedia på Botkyrkas bibliotek
Motionär: Jimmy Baker
Daterad: 2009-09-24
Ladda ned hela motionen här