Inga bidrag till s.k. ”communityteater”

Vi vill avslå ansökan om bidrag till Botkyrka Community Teater. Sammanfattningsvis tycker vi att det finns viktigare saker att prioritera för kommuninvånarnas skattepengar än den här typen av teaterverksamhet.

Vi tycker att det är bra att det finns projekt av den här typen som hjälper bl.a. ungdomar att hitta konstnärliga uttryck och få tillfälle att diskutera svåra frågor.

När vi tittat igenom ansökan så finns det några saker vi har reagerat på. Här är ett par exempel, från det första projektet: ”Vi ser att effekterna av vårt arbete har gynnat området (Storvreten), både på ett socialt och konstnärligt plan”. Hur har dessa effekter uppmätts? Självklart har verksamheten haft en positiv effekt på en del av deltagarna (170 stycken), men dessa är en liten del av Storvretens totala befolkning.

Sedan fortsätter man med: ”Det finns människor i förorter i Sverige som idag är oroliga över sin sysselsättning. Det finns unga och vuxna i våra så kallade invandrartäta förorter som växer upp i hem där arbetslöshet är normalt, där svartjobb, deltids eller säsongsjobb finns, där hemarbetet ser annorlunda ut. Vi vill med stadsvandringen ta in denna målgrupp och familjer från 0 – 100 år för att göra sin egen stadsvandring.” Hur hittar man denna målgrupp? Ska man knacka dörr och fråga om en person jobbar svart? Ska man först fråga i detalj hur hemarbetet ser ut? Är inte svartarbete illegalt?

Området Storvreten får i ansökan etiketten ”en stadsdel med identitetskris”. Har man mätt detta i en tillräckligt stor grupp Storvreten-bor eller är det frågan om ett antagande? I t.ex. kommunens medborgarenkäter så kan vi inte minnas att den frågan ställs.

Det är kort sagt svårt att mäta resultaten av den här verksamheten. Varför kan inte de boende i t.ex. Grödinge, Tullinge eller Uttran involveras i dessa projekt? Varför är det uteslutande boende i Norra Botkyrka och Storvreten?