Information från Vård- och omsorgsnämnden – januari 2013

Nämnden avhandlade flera intressanta och viktiga ärenden under januarimötet.

Vi såg i medarbetarundersökningen att omdömena sjunker vad gäller delaktighet och inflytande. Det är naturligtvis inte bra. Vi står inför stora nyrekryteringar efter pensionsavgångar, liksom alla kommuner, och då måste man som arbetsgivare ha ”bra betyg” för att locka välutbildad personal.

Vi fattade beslut om arr göra om 8 platser för somatiskt sjuka personer inom omvårdnadsboende  till platser för demenssjuka. Det var tvunget!

Vi (M) har under många år ständigt pekat på bristen på platser för personer med demenssjukdom. Kommunen har ett stort antal omvårdnadsboenden där man blandar demens och somatiskt sjuka. Det är inte bra!

Kommunen har gjort en Patientsäkerhetsberättelse för 2012 och en Patientsäkethetsplan för 2013. Det är bra. I den tar man upp till synes självklarheter i detaljfrågor i omsorgen. Vi har i åratal efterlyst Kvalitetskriterier för vård och omsorg – det här är en början….äntligen.

Vi väckte en Övrig fråga om Hemtjänsten. Detta efter att socialstyrelsen kommit med sina jämförelsesiffror för äldreomsorg och hemtjänst. Man kan där se att Botkyrka får svaga och dåliga omdömen. Vi har också blivit uppringda av olika personer, anhöriga till personer som har hemtjänst. Vi vill nu ha en ordentlig redovisning av organisation, rutiner, kriterier, inkomna klagomål etc och förstås på vilket sätt ska kommunen bli bättre i dessa frågor.

Vi blev lovade en sådan redogörelse vid kommande nämnd. Det ser vi fram emot.

Kia Hjelte (M)
2:e vice ordförande i Vård- och omsorgsnämnden