Information från SRV:s styrelse

SRV Återvinning – är samägt av Botkyrka, Salem, Huddinge, Haninge och Nynäshamns kommuner.

Hushållen allt bättre på att sortera ut matrester ur sina hushållssopor. Mängden insamlat matavfall per vecka ökar och bidrar till ett allt bättre inflöde till den förbehandlingsanläggning som SRV tog i drift i maj 2012. Anläggningen har miljötillstånd och kapacitet på 50 000 ton matavfall per år och det nu rådande insamlingsmålet är beräknat till ca 25 000 ton per år. Målet påverkas av soptaxans storlek och logistikutvecklingen och de faktiska mängder matavfall som hushållen i de fem ägarkommunerna beräknas kunna bidra med.

Den nämnda ”förbehandlingsanläggningen” gör om matavfallet till en ”slurry” som kan jämföras med råoljan till bensinframställning.

Nu pågår planeringen för att få till en ”rötningsanläggning” som är tänkt att placeras jämte den nämnda förbehandlingsanläggningen på SRV:s återvinningsområde Sofielund i Huddinge kommun. Rötningsanläggningen är det slutliga behandlingssteget som gör om slurryn till biogas och högkvalitativ fordons gas.

Om allt blir som det är tänkt så blir det produktion av ”fordonsgas” under 2014 och som då bör kunna bli tillgängligt i bland annat Botkyrka.

Det är i sammanhanget också viktigt att alla ägarkommunerna får tillgång till ”fordonsgasen” så utmaningen blir att också få till infrastruktur som möjliggör detta!

Vi Moderater driver aktivt de politiska besluten i denna utveckling och ser biogasen som ett väsentligt bidrag till ett miljömedvetet energieffektivare samhälle!

Yngve R K Jönsson (M)
Styrelseledamot i SRV Återvinning AB