Införandet av LOU inom hemtjänsten

Vi moderater förstår det rimliga i att en omställning till ett bättre system för hemtjänsten kostar en del pengar. Det är lika självklart att en anpassning till ersättningsnivån för andra kommuner behöver genomföras. Vår lokala vänsteropposition påstår i en skrivning till VON att detta minskar valfriheten när det förstås är precis tvärtom. Men så har vänsterpartister aldrig varit intresserade av att öka individers valfrihet, utan bara statsapparatens, kommunens och politikens rådighet över skattebetalarnas pengar. Det ska därför bli spännande att se hur många som aktivt kommer att välja det kommunala alternativet.

På det stora hela är förslaget att införa valfrihet inom hemtjänsten genom LOU ändå ett steg framåt. Inte minst för kunderna själva, som nu i alla fall kommer att få en större möjlighet att påverka sin vardag inom hemtjänsten. Nu kan man äntligen välja, eller välja bort, den kommunala hemtjänsten (som är bland de sämsta i landet).

Det finns inget som heller hindrar kommunen att i ett senare skede övergå till LOV, om kommande utvärderingar så motiverar.

En LOU-modell ger större möjligheter att styra (tillitsbaserat) och göra uppföljningar. Dessutom ger det större möjligheter att få till profileringar och inriktningar som ett rakt LOV-införande kanske inte skulle resultera i.

LOV finns i ca 165 kommuner och införandet var något Moderaterna gick till val på, precis som delar av majoriteten (L+KD+C har alla gått till val på detta lokalt).

Fler aktörer ger även fler olika arbetsgivare att välja på för arbetstagarna, vilket är positivt. Lika positivt är det också att det finns många kvinnliga företagare inom hemtjänsten. En ökad valfrihet inom vård- och omsorgssektorn innebär inte att den kommunala hemtjänsten ersätts av privata företag. De sistnämna ska snarare ses som ett välbehövligt och efterfrågat komplement.

Förhoppningsvis innebär avsaknaden av Vänsterpartiet i styrande ställning till ännu fler välbehövliga borgerliga reformer inom välfärdssektorn de kommande åren.

Willy Viitala (M)

Yngve RK Jönsson (M)