Inför skriftliga omdömen i skolan

ikon_dokument1c7Motion: (Allians)
Titel: Inför skriftliga omdömen
Motionärer: Jimmy Baker (M), Lars Johansson (FP), Stefan Dayne (KD), Pehr-Jannes Gråbergs (C)
Daterad: 2009-10-29
Ladda ned hela motionen här