Inför riktig valfrihet (LOV) i hemtjänsten istället för arbetsgrupper!

Den nya röd-grön-blåa majoriteten har, som en eftergift åt forna allianspartierna, beslutat att inrätta en arbetsgrupp (eller valfrihetsrevolution som Liberalerna uttrycker det). Denna arbetsgrupp ska se över hur man ska kunna öka valfriheten inom den kommunala hemtjänsten.

Införandet av LOV är något Moderaterna gått till val på, precis som delar av majoriteten (L+KD+C har alla gått till val på detta lokalt), och vi förutsätter därför att vallöften av den här digniteten också är något som kommer att realiseras.

LOV, lagen om valfrihet, har ännu inte införts i Botkyrka kommun. Våra kommuninvånare har inte möjlighet att sin välja leverantör av vård- och omsorgstjänster/hemtjänst. Invånare i många andra omkringliggande kommuner har den friheten.

I ett valfrihetssystem är priset bestämt på förhand och leverantörerna konkurrerar med kvalitet. Kommunen garanterar inte några uppdrag till något företag, utan det är bara om kunden/brukaren är nöjd som man får fortsatta uppdrag.

Valfrihetssystem är öppna för leverantörer av olika slag, som ex. små till stora företag, kooperativ, ideella organisationer som till exempel föreningar eller samfund. Som leverantör kan man profilera sin verksamhet med ex. språk, miljöprofil eller kultur.

Men man måste vara godkänd av kommunen innan man kan börja verka. Kommunen har också ett uppföljningsansvar och Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för LOV. Det måste också finnas ett kvalitetssäkrat system för de som inte vill välja själv.

Fler aktörer ger även fler olika arbetsgivare att välja på för arbetstagarna, vilket är positivt. Lika positivt är det också att det finns många kvinnliga företagare inom hemtjänsten.
Valfrihet inom vård- och omsorgssektorn innebär inte att den kommunala hemtjänsten ersätts av privata företag. De sistnämna ska snarare ses som ett välbehövligt och efterfrågat komplement.

Vi menar att Botkyrka bör inför LOV-lagen, utan att ta omvägen via arbetsgrupper. Det finns många andra kommuner som vi kan ta lärdom av.

Kia Hjelte (M)
2.e vice ordförande Vård- och omsorgsnämnden

Willy Viitala (M)
Vice gruppledare