Inför och försvara valfriheten!

Alla borde få välja själv:

Vi vet att många vill kunna välja vilken skola de vill, eller ett äldreboende eller hemtjänst med en profil som stämmer med det man värdesätter i livet. De rödgröna partierna vill begränsa eller helt avskaffa valfriheten. Friskolorna är de som överlag har de bästa skolresultat samt de privata äldreboendena och hemtjänsten har som regel mer nöjda kunder.

• Inför LOV så att vi får verklig valfrihet inom vård & omsorg
• Stå upp för friskolorna och alla elevers rätt att välja rätt skola
• Möjliggör för byggnationen av fler trygghetsboenden – i alla kommundelar