Inför motprestationskrav för försörjningsstöd

Motion: (M)
Titel: Vi vill införa ett motprestationskrav för försörjningsstöd
Motionär: Jimmy Baker och Yngve RK Jönsson
Daterad: 2011-12-15
Ladda ned hela motionen här