Inför mobila team inom hemtjänsten för människor med demenssjukdom

Botkyrka kommun bygger för närvarande om ett antal omvårdnadsplatser i särskilt boende till just demensboende. Det är nödvändigt då efterfrågan och behovet av demensplatser ökar. Ändå kommer det att fattas platser för människor med demenssjukdom enligt allmänna beräkningar.

Klicka här för att ladda ner motionen.