Inför mobila demensteam inom hemtjänsten

I Botkyrka kommun saknas det tillräckligt med boenden för personer med demenssjukdom. Det betyder att många människor som har demenssjukdom bor kvar hemma, vilket ibland är bra. Då har man tillgång till hemtjänst och daglig verksamhet. Tyvärr har inte alla inom hemtjänsten rätt utbildning för att hantera personer med demenssjukdomar, vilket kan skapa oro och ängslan hos den demenssjuke. Bemötandefrågorna är oerhört viktiga.

I Botkyrka har vi goda erfarenheter av mobila team med personal som har specialutbildning för att möta människor med olika funktionshinder.

Därför föreslår Moderaterna i en motion att Botkyrka inför mobila team med specialutbildad hemtjänstpersonal för de personer som bor i eget boende, är demenssjuka och behöver hjälp av hemtjänsten. Detta skulle innebära en större trygghet för såväl den demenssjuke som dennes anhöriga.

Botkyrka kommun omvandlar för närvarande ett antal omvårdnadsplatser i särskilt boende till just demensboende. Det var nödvändigt då efterfrågan och behovet av demensplatser ökar. Ändå kommer det att fattas platser för människor med demenssjukdom enligt allmänna beräkningar.

I Botkyrka har vi också ett annat problem; vi har dessvärre, på vissa boenden, blandad grupp med både somatiskt sjuka och demenssjuka, vilket är olyckligt.

Kommunen måste därför bygga fler boenden för demenssjuka, vilket också är något som vi Moderater ständigt påtalar för den sittande majoriteten!