Inför lokalpeng i skolan

ikon_dokument1c7Motion: (M)
Titel: Inför lokalpeng för alla för-, grund- och gymnasieskolor
Motionär: Jimmy Baker
Daterad: 2009-09-24
Ladda ned hela motionen här