Inför intraprenadsystem

Inom vård- och omsorgsverksamheten finns, som på många håll i dagens Sverige, problem att behålla personal och problem med att rekrytera personal. Dessutom ser vi att sjuktalen ökar och det späder naturligtvis på de sammantagna problemen. En annan faktor som ytterligare komplicerar personalsituationen är att personalen endast till drygt 50 procent är nöjda med sin arbetssituation.
Vi moderater har under flera år varnat för situationen och vi har tidigare motionerat om både LOV och upphandling enligt LOU och också diskuterat intraprenad.

Klicka här för att ladda ner motionen.