Inför interaktiva pekplattor i förskolan

Motion: (M)
Titel:  Interaktiva pekplattor på förskolan
Motionär: Jimmy Baker och Mattias Franzén
Daterad: 2012-03-29
Ladda ned hela motionen här