Inför inkomstrelaterad timtaxa i förskolan?

Motion: (M)
Titel: Utred de ekonomiska effekterna av en inkomstrelaterad timtaxa i förskolan, fritidshemmen och dagbarnvården med s.k. ”nuddis”
Motionär: Jimmy Baker
Daterad: 2011-04-28
Ladda ned hela motionen här