Inför GPS i snöröjningen!

Inom utförandeverksamheten på Gata/Park-enheten skulle vi vilja att kommunen ser över möjligheten att införa en GPS-baserad snöröjning. Poängen med en GPS-baserad snöröjning är bl.a. att kommunen, i sitt system, får full koll på exakt vilka gator som ska snöröjas och med vilken intensitet det skall ske när vi har snönederbörd. Vi får en exakt koll på vilka entreprenörer och/eller egen utförarverksamhet som är ansvarig/anlitad för respektive gatuavsnitt.

Med en GPS-baserad snöröjning får beställaren koll på när snöröjning utförts, hur ofta den har skett, vilka entreprenörer, vid vilka tider (som matchas mot nederbördsrapporteringen), vilka distanser som är körda etc. Detta kan med fördel även kopplas till jämställd snöröjning, där man prioriterar t.ex. gångbanorna till och från kollektivtrafik och förskolor/skolor. Detta då det ger en större, positiv samhällsekonomisk effekt framför att snöröja bilvägarna först.

Allt detta ligger sedan till grund för kvalitetsuppföljningar och rapporter. Framför allt kan det matchas mot debiteringsunderlaget, där entreprenörerna endast kan få betalt för de körsträckor man faktiskt snöröjt – samt att de är utförda i de avtalade områdena och på rätt gator och vägar. Har entreprenören kört längre sträckor än nödvändigt får de inte ersättning för det. Om entreprenören inte har uppfyllt avtalet med att snöröja inom en viss tid från nederbörd, så får de inte fullt betalt då de inte utfört hela jobbet inom rätt tid.

Systemet, som tillämpas i andra kommuner bygger på att kommunen och entreprenören delvis delar IT-system för ändamålet eller har system som kan ”prata” med varandra samt att kommunens GPS-utrustning monteras i varje bil/traktor som utför entreprenaden.

Jimmy Baker (M)
Oppositionsråd