Inför ett tiggeriförbud i Botkyrka på geografiskt avgränsande platser

Tiggeri har blivit en del av vardagen i de flesta svenska kommuner. Så tycker inte vi Botkyrkamoderater att det ska behöva vara, vare sig i Botkyrka eller i Sverige.

2007 blev Rumänien och Bulgarien medlemmar i EU och sedan dess har en del av dessa länders medborgare använt sig av EU:s fria rörlighet för att ta sig hit för att ägna sig åt tiggeri.

Enligt Polisens egen bedömning finns det flera grupperingar som tigger i Sverige och som styrs av kriminella aktörer. Man bedömer att det förekommer multiexploatering där utsatta EU-medborgare, vid sidan av tiggeri, utnyttjas för till exempel prostitution. Andelen tiggeriärenden i förhållande till sexuell exploatering har ökat. Det förekommer även att personer med fysisk eller psykisk funktionsvariation utnyttjas för tiggeri.

De som vistas här och innehar ett EU-medborgarskap har rätt att vistas i landet i tre månader. Men efter det ska personerna resa hem. När det gäller EU-migranter sker inte det per automatik och samhället saknar idag förmåga att proaktivt säkerställa att den här kategorin av migranter reser hem när de ska.

Ett tiggeriförbud är inte att blunda för fattigdom. Att försörja sig genom att tigga och etablera boplatser i offentliga miljöer är inte en lösning för att bryta utanförskap.

I september 2017 fattade Vellinge kommunfullmäktige beslut om att på några platser i kommunen införa förbud mot passiv penninginsamling – tiggeri – i den lokala ordningsstadgan. Men beslutet upphävdes av länsstyrelsen. Beslutet överklagades och den 17 december 2018 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen sin dom att Vellinge kommun har rätt att införa sådana begränsningar i den lokala ordningsstadgan.

Vi moderater anser att även Botkyrka kommun behöver införa ett tiggeriförbud på ett antal, geografiskt avgränsade platser. Platser som skulle kunna omfattas är vid ex. handelsplatser, centrumanläggningar, livsmedelsaffärer och vid kollektivtrafiken (där kommunen äger marken).

Till kommunfullmäktige i maj ska en motion om tiggeriförbud av SD behandlas. Den kan tyvärr inte juridiskt genomföras och vi uppmanar istället samtliga kommunfullmäktiges partier att istället ställa sig bakom Moderaternas motion om tiggeriförbud på geografiskt avgränsade platser i kommunen.