Inför ett skönhetspris

Motion: (M)
Titel: Uppmärksamma de som gör Botkyrka vackrare
Motionär: Jimmy Baker
Daterad: 2011-10-27
Ladda ned hela motionen här