Inför en avgift för borgerliga vigslar

För de som inte tillhör något trossamfund (med vigselrätt), eller av annat skäl inte vill gifta sig med präst eller motsvarande som vigselförrättare, kan äktenskap ingås borgerligt. Botkyrka kommun erbjuder denna ”service” helt utan kostnad för Botkyrkabor. För icke Botkyrkabor tas en avgift om 300 kronor ut.

Klicka är för att ladda ner motionen.