Inför 30h förskola – för alla barn

ikon_dokument2c6Motion: (M)
Titel: Inför rätt till minst trettio timmars förskola för alla barn
Motionär: Jimmy Baker
Daterad: 2009-09-24
Ladda ned hela motionen här