Information från Miljö- och hälskoskyddsnämnden

Ta bort askkopparna och rökrutan vid Tumba C: Nämnden konstaterade att röken förbipasserande utsätts för inte kan vara en olägenhet enligt miljöbalkens mening. Därför är det upp till centrumägaren var askkopparna skall placeras. Moderaterna påpekade muntligen att kommunens nytagna policy kring rökning vid offentliga platser kan biläggas i handlingarna som skickas vidare till centrumägaren.

Framåtsikt 2014-2017: En bra framåtsikt som har identifierat viktiga miljömål kommunen har att jobba mot. Man kommer även med bra förslag på hur man tänkt jobba mot problemen med t.ex. riktade kampanjer och insatser. Vi yrkade muntligt bifall.

Yttrande över motion miljöapplikation: Nämnden tillstyrkde Moderaternas motion om att införa en applikation till ex. smartphones som medborgare kan använda för att enklare rapportera nedskräpning. Kul!

Övrig information: Under vecka 11 planerar vi ledamöter att träffas för att jobba fram underlag för framtida motioner/interpellationer/insändare mm. Förslag från medlemmar eller medborgare på politik som bör föras i nämnden kan mailas till mig på: mattias.franzen@moderat.se

Mattias Franzén (M)
2:e vice ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden