Indikatorer för ett kommunalt arbete mot diskriminering

Ur inledningen: Alla individer i ett samhälle har rätt att behandlas jämlikt av myndigheter. Detta garanteras bland annat av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och av de olika konventioner som utvecklats därefter, och som de flesta länder, inklusive Sverige, har ratificerat. Trots detta vet vi att diskriminering förekommer i många sammanhang.

I Sverige är det kommunernas uppdrag att ge medborgarna grundläggande samhällsservice i form av till exempel äldreomsorg, förskola och skola samt socialtjänst. Det är därför av stor vikt att kommunerna utvecklar mätinstrument för att bevaka att medborgarna verkligen har tillgång till de kommunala tjänsterna på jämlika villkor.

Botkyrka kommun gick med i nätverket Europeiska koalitionen av städer mot rasism (ECCAR) år 2005 och blev fullvärdig medlem år 2007. Just nu pågår ett arbete kring ECCARs 10-punktsplan i Botkyrka kommun och denna rapport handlar om sin titel: ”Om behovet av att utveckla indikatorer för ett kommunalt arbete mot diskriminering i Botkyrka”.

Ladda ned rapporten på svenska här
Ladda ned rapporten på engelska här
Ladda ned ECCARs 10-punktsplan här
Besök ECCARs webbsida här