Idéhus i Tullinge Centrum – vi yrkar avslag

Det är i huvudsak den politiska majoriteten, S+V+MP, som vill bygga ett idéhus i Tullinge. Om Botkyrkaborna eller de som bor i kommundelen har efterfrågat ett idéhus är uppenbarligen av en sekundär betydelse. ”Med ett hus fyllt av kultur på plats, så kommer säkerligen flertalet Tullingebor sluta önska sig en kommundelning”. Det kanske kan vara värt hundra miljoner kronor, tycks majoriteten resonera.

Från moderat håll har vi varit tydliga i fler års tid. Ett ”idéhus” i Tullinge C kan säkert vara ”roligt” och ”kulturellt stimulerande”, men vi anser att annat behöver prioriteras högre. Till exempel finns det eftersatt underhåll och upprustningsbehov av gator/vägar, gång- och cykelbanor och offentliga lokaler såsom inom äldreomsorgen, förskolan osv. Vi vill använda en del av de över hundra miljoner kronorna till sådant som vi nämner ovan, men även så att kommunen, utan ökad upplåning, har råd att medfinansiera en ny (andra) pendeltågsuppgång i Tullinge (med tillhörande gångbro och g/c-vägar).

Vi har hela tiden, förgäves, lyft att kommunen borde ha undersökt alternativa lokaler för den här typen av verksamhetsinnehåll framför nybyggnation. Det är en väg som borde ha provats, om man nu ska ha ett idéhus. Vi vill även betona vikten av att förtäta med kollektivtrafiknära bostäder i Tullinge C.

Kollektivtrafiknära förtätningar är något som vi Moderater ställer oss positiva till, såväl i Tullinge som i övriga kommunen. Ett tillräckligt antal pendlingsparkeringsplatser i och nära Tullinge C måste också anläggas, särskilt med tanke på att det försvinner platser i t.ex. Flemingsberg.

Vi föreslår därför kommunfullmäktige att avslå ärendet.

Jimmy Baker – oppositionsråd
Kia Hjelte
Stina Lundgren
Yngve RK Jönsson